ashdot@ashdot.info   טלפון: 0522-300306 (איתמר) | חברה שומרת שבת